+359 886 741 217

Условия на доставка

При закупуване на продукт, условията на доставка се договарят за всеки един такъв поотделно, едновременно със заявката. 

Параметрите на доставката включват вид, срокове и цена. В тях се съдържат:

  • Разпределянето на транспортните ангажименти между нас и възложителя;
  • Разпределянето на рисковете от повреда на товара;
  • Разпределението на ангажиментите между изпращача и купувача относно натоварването и
  • разтоварването на стоката на и от превозното средство;
  • Евентуалните ангажименти за митническото освобождаване на стоките;
  • Застраховката за времето на транспортиране.
  • Закупен от нас продукт може да бъде върнат, съгласно нашата политика за връщане и възстановяване. В този случай, обратната доставка е важна част от процедурата, като условията са подробно описани в нея.
Доставка на оборудване и консумативи от Графика МС