+359 886 741 217

Софтуер

Софтуерни решения за управление на дигиталните процеси на печат, рязане, гравиране, фрезоване, маркиране.
Програмни продукти, специално създадени за управление на процесите на дигиталния печат, контрол на цветовете и всички параметри на изходното изображение.
Програмни приложения, за визуализиране и управление на дигиталнoто 2D и 3D плотиране, за контрол на всички параметри на изходния резултат, за реализиране на висока производителност при непрекъсната интерактивност.

Софтуерът за управление на цвета е неразделна част от процеса на дигиталния широкоформатен печат.

Софтуерът за гравиране, 3D моделиране или векторно рязане предоставя уникални резултати на изхода на тези процеси. Работата на съвременните дигитални принтери, плотери, лазери , рутери, фрези, е немислима без  професионална програмна операционна система.

Категории

Производител

Технология

Наличност

Категории

Производител

Технология

Наличност